Positieve mindsetvragen

In trainingen leer je vaak vragen te stellen aan klanten. Dat is belangrijk. Tegelijkertijd slaan we de belangrijkste vragen over als we het hierbij houden: vragen stellen aan jezelf. En dan vooral positieve mindsetvragen voordat je in gesprek gaat met klanten. De werkelijkheid verandert als je andere vragen stelt.

De vraag “Wat wil ik wel?” levert iets anders op dan de vraag “Wat wil ik niet?” voordat je een gesprek met een klant ingaat.

Zorg ervoor dat je met een positieve mindset je gesprekken ingaat. Focus op wat je wel wilt. Vooral tijdens je voorbereiding op een gesprek is dat cruciaal, want de manier waarop je tegen een klantgesprek aankijkt bepaalt vaak de uitkomst van een gesprek.
Lees dit zinnetje nog eens over en zie de waarheid ervan.

Of een klant koopt of niet wordt grotendeels bepaald door de mindset waarmee je het gesprek instapt.  Wat je denkt bepaalt wat je doet en zegt.
Niemand is honderd keer slimmer dan iemand anders. Toch zijn er mensen die honderd keer beter presteren. Het heeft niets te maken met mindpower, maar met mindset, dat wil zeggen met de manier waarop je tegen de dingen aankijkt. (bron: Kun je een rups leren vliegen)
Neem dit niet direct aan, wijs het ook niet gelijk naar het rijk der fabelen, maar experimenteer ermee.

Voorbeelden van positieve mindsetvragen zijn o.a.:
– Wat is mijn intentie / doel van dit gesprek?
– Wat wil en kan ik betekenen voor deze klant?
– Wat wil ik aan het eind van dit gesprek hebben bereikt?
– Op welke drie vragen wil ik een antwoord?
– Wat zijn mogelijke problemen voor deze klant?
– Welke bezwaren kan deze klant hebben? hoe kan ik deze voorkomen en hoe kan ik ermee omgaan?
– Hoe zorg ik ervoor dat ik op mijn gemak ben in het gesprek met een win-win resultaat?
– Hoe zorg ik ervoor dat ik neutraal luister tijdens het gesprek?
– Wat is mijn beeld van de klant? wat weet ik? wat wil ik weten?
– Wat zijn mijn gedachten over deze gesprekspartner?
– Wat kan ik doen om het vertrouwen te winnen van deze contactpersoon? (zie vorige blog over de gunfactor)

Wil je meer positieve mindsetvragen ontvangen stuur dan een mail naar frank@verkoop-vitamine.nl, dan stuur ik je ze toe.

Wat is jouw favoriete positieve mindsetvraag? Tof als je die wil delen!

Wat is de gunfactor?

De gunfactor, wat is dat? Kan je het bewust bij jezelf “aanzetten?”
Kan iedereen werken aan zijn/haar eigen gunfactor?
Kijk eens naar de 5 principes waarmee je je eigen gunfactor versterkt.

1. intentie
benader mensen met de mindset van willen helpen en geven; help zoveel mogelijk mensen (klanten) met waar zij mee geholpen zijn; de ander willen begrijpen; help met het oplossen van een probleem.
2. Aandacht
aandacht geven is aandacht krijgen; alles wat je aandacht geeft groeit; let daar op als je met andere mensen te maken hebt; stel de juiste vragen; luister zonder met jezelf bezig te zijn; wees oprecht geinteresseerd.
3. Integriteit
eerlijk zijn; geen tweede agenda; transparant; zeggen wat wel en niet kan; heldere verwachtingen scheppen en die ook nakomen.
4. Deskundigheid
in staat zijn om het voor elkaar te krijgen; weten waar je mee bezig bent; een verschil maken; de juiste vragen stellen; de ander laten voelen dat je hem/haar begrijpt.
5. Nut en waarde leveren
zorg ervoor dat mensen er beter van worden met jou en jouw dienst/product;
laat mensen zien wat het oplevert; maak mensen daar bewust van.

Door invulling te geven aan deze 5 principes – in welke situatie ook – zal je merken dat je het vertrouwen wint van klanten en collega’s.
Resultaat: meer flow en geluk in jouw business.

Op jouw geluk!
Frank

Bron: Covey – De snelheid van vertrouwen